آخرین خبر/ کاریکاتور پست ظریف به مناسبت بزرگداشت فردوسی
مسعودماهینیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید