آخرین خبر/ واکس زدن رایگان کفش مردم به مناسبت ماه رمضان.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید