آخرین خبر/ سجده شکر رزمندگان پس از ورود به خرمشهر.
عکاس: احمد علیزاده نوحی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید