آخرین خبر/ کهکشان راه شیری بر فراز دریاچه مهارلو شیراز.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید