آخرین خبر/ نشست حسن روحانی با سفیران قبلی و سفیر کنونی ایران در ژاپن که این جلسه پس از مذاکره با آبه در سعدآباد برگزار شد.سیدعباس عراقچی به دلیل همراهی با هیات ژاپنی در این تصویر نیست.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید