آخرین خبر/ رونمایى از تمبر جرج بوش بار حضور پیرس نوه رییس جمهور پیشین آمریکا.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید