فارس/ تست پایان اردوی تیم ملی« روئینگ » در پایان چهارمین مرحله اردوی آمادگی صبح پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ در دریاچه آزادی برگزار شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید