نامه نیوز/ از نکته های مهم در معماری عثمانی افزودن لانه برای پرندگان است که در ساختمان‌های مختلف، مساجد، پل‌ها و فواره ها و … ایجاد می شوند. لانه پرندگان فقط یک لانه ساده نبودند بلکه ساختار مینیاتوری داشت که در یک یا چند طبقه با الهام از معماری بنای بزرگ‌تر، پناهگاهی برای گنجشک ها، پرستو و کبوترها می شد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید