توریسم آنلاین/ سبک معماری عثمانی تاثیر گرفته از معماری بیزانسی ترکیبی از معماری مدیترانه و خاورمیانه مربوط به قرون ۱۴ و ۱۵ است. یکی از بخش های مهم در معماری عثمانی افزودن خانه ای برای پرندگان است که در ساختمانهای مختلف ، مساجد ، پلها و فواره ها و … تعبیه می شوند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید