فرارو/ این جغد هنگام پریدن به دوربین خیره شده و قیافه‌ای خشمگین به خود گرفته است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید