خبر ورزشی/ نخستین تمرین تیم تراکتور در اردوی ارزروم ترکیه
عکس ها: مجید حامد حق دوستما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید