اسپوتنیک/ منظره ای از دریاچه ای در ناواسیبیرسک روسیه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید