باشگاه خبرنگاران/ تصویر زیبایی از ماه گرفتگی بر فراز جزیره وایت، انگلیسما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید