مهر/ مردم در بخش های زیادی از کره زمین شاهد پدیده نجومی خسوف جزئی بودند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید