آخرین خبر/ این کارمند موفق شد با کلمات کلیدی و امیدبخش خود، توجه و حواس این خانم را به جلب کرده و در عرض چند ثانیه چنان تأثیری بر وی گذاشت که فرد مذکور به توصیه‌های کاربردی و تأثیرگزار پلیس عمل کرد و از گاردریلها به سمت داخل پل آمد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید