میزان/ تصایری از یک جغد عصبانی را در این گزارش میبینیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید