آخرین خبر/ روزنامه کیهان در دست نمازگزار در نماز جمعه تهران

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید