مشرق/ شدت گرمای هوا در داکوتای جنوبی آمریکا موجب تخریب بخشی از خیابانهای این شهر شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید