ایمنا/ براساس آمار و با توجه به شرایط اقلیمی، کشور ما با داشتن ۲۸۰ روز آفتابی می تواند جایگاه بسیار مهمی برای انرژی های خورشیدی باشد در حالی که چندان از این پتانسیل استفاده نشده است، اما امروز مدیریت شهری به این مهم نگاه ویژه ای دارد چراکه دورنمای آن تولید انرژی خورشیدی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی است که به عنوان یک راهبرد برای استفاده از توان بخش خصوصی، در دستور کار قرار گرفته است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید