باشگاه خبرنگاران/ ظریف پیش از حضور سایر افراد حاضر در نشست دفاع از منشور ملل متحد و هنجارهای حقوق بین الملل، در این نشست حاضر شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید