فرارو/ جشنواره مبارزه با کیک در پارک گورکی مسکو پایتخت روسیه برگزار شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید