فرارو/ انتخابات در کره شمالی اصولا راهی برای اعلام مشارکت و حمایت مردم از دولت و حزب حاکم است برای همین پس از هر انتخاباتی رهبران این کشور مشارکت 100 درصدی مردم را نشانه ای از مقبولیت دولت و حزب می دانند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید