خبرگزاری دانا/ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی ایران گفت: من بعید می‌دانم دولتی بهتر از این دولت در ارتباط با بخش خصوصی پیدا کنید. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: ما در برابر همه فشارها ایستادگی کردیم ولی معتقدیم این هنر نیست که شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی از دست دولت خارج شود و به دست شستا یا نهادهای دیگر داده شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید