فرارو/ محمد صلاح در استانبول ترکیه با جمعی از کودکان معلول که یکی از آنها پا نداشت فوتبال بازی کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید