موج/ جشنواره ملی دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه ریاضیات به مدت سه روز در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر این دانشگاه در حال برگزاری است.

عکاس: محسن ابوالقاسمما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید