تابناک با تو/ ساخت‌ و ساز تنها در ۲۵ درصد از سطح هنگ کنگ انجام شده و حدود ۴۰ درصد سطح منطقه نیز شامل پارک و ذخیره‌گاه‌های طبیعی است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید