مشرق/ یک شناگر اتریشی به نام Josef Koeberl برای کسب یک رکورد جهانی ۲ ساعت را در جعبه یخ در وین اتریش گذراند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید