ابنا/ در کشمیر کماکان محدودیت‌هایی برای ممانعت از برگزاری هرگونه اعتراض وضع شده است. دولت هندوستان اقدام به برقراری حکومت نظامی در نواحی تحت کنترل خودش در کشمیر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید