خط خطی/ مشتریان به خرید اقساطی گوشت روآورده و قصابی‌ها در ازای دریافت کارت ملی یا کارت یارانه‌ی افراد، به آنها گوشت اقساطی می‌فروشند
کارتونیست: آرش عادلی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید