مشرق/ مرد مسلح در برزیل مسافران اتوبوس را گروگان گرفت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید