خبرآنلاین/ صفحه طنز و کارتون شهرونگ با انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد به تغییر مفهوم ساده زیستی در ادوار مختلف پرداخت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید