ایرنا/ حج نمایشی باشکوه از وحدت و همبستگی ملتهای مختلف مسلمان با هر زبان، گویش، چهره و نژاد است.


هادی محسنی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید