ایرنا/ بزرگترین جشنواره زیبایی اسب شرق کشور در مشهد با حضور بیش از 140 اسب از استانهای مختلف در پیست سوارکاری فردوسی برگزار شد.عکس از محسن بخشنده

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید