ایرنا/ تصاویر زندگی کاری و خانوادگی یک خانواده تبریزی را نشان می دهد، دکتر منصور هادیزاده متخصص چشم پزشکی و پدر خانواده ،دکتر لیدا حیدری متخصص زنان و زایمان و نازایی و مادر این خانواده، دکتر شیوا هادیزاده دانشجوی سال اول تخصص زنان و زایمان در دانشگاه تبریز و فرزند این خانواده و دکتر علی هادیزاده دانشجوی سال پنجم پزشکی در دانشگاه تهران و فرزند این خانواده هستند.

عکاس /سیده مریم یوسفی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید