مهر/ وزن کشی سالانه حیوانات ساکن باغ وحش لندن مطابق رسم سال های گذشته برگزار شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید