مشرق/ کمک پزشکان جهادی به کودکان جنگ زده سوریه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید