مشرق/ یک دستگاه کامیون پمپ انتقال بتن 30 تنی مجهز به دکل، هنگام تزریق بتن به قسمت انتهایی کارگاه ساختمانی در تهران، به دلیل نامعلوم واژگون شد. خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید