ابنا/ جوانان هنرمند سودانی با کشیدن نقاشی های دیواری اتفاقات و اعتراض های مردمی در این کشور را به تصویر کشیدند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید