میزان/ مانور اطفاء حریق یکشنبه شب(سوم مردادماه) در بازار تهران برگزار شد که این مانور پنج ایستگاه آتش نشانی حشور داشتند.

عبدالواحد میرزازاده

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید