خبرآنلاین/ صف گرفتن بستنی نذری در تئاتر شهر.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید