آنا/ تصاویری به بهانه روز سینما.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید