ایرنا/ استان گلستان با توجه به شرایط مساعد و منابع غنی در زمینه دامپروری دارای ظرفیت های فراوانی است که با صنعتی شدن پرورش دام استان گلستان نیز با سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی در این زمینه گام برداشته و با احداث چند واحد در این بخش سهم قابل توجهی از تامین گوشت و لبنیات کشور را به خود اختصاص داده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید