عصر ایران/ کارگران در حال تعمیر تاسیسات نفتی «خریص» عربستان سعودی که در حملات شنبه هفته گذشته به شدت آسیب دیده است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید