آخرین خبر/ تصاویر جدیدی از جابجایی تجهیزات پدافندی و ارتباطی در جنوب کشور.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید