میزان/ از راست: تقی زاده معاون سابق فروش و جمالی مدیرعامل سابق سایپا.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید