فرارو/ این تظاهرات اولین اعتراض عمومی پس از روی کار آمدن سیسی در مصر از سال ۲۰۱۴ می‌باشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید