آخرین خبر/ وحشتناک و عجیب است، همچنان کلاه به سر و پوتین‌هاش پایش هست و اسلحه اش هم کنار دستش!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید