آخرین خبر/ پلیس‌های اسب‌سوار در بین تماشاگران در بیرون از جایگاه ویژه قرار گرفته و آنها را ساماندهی می‌کنند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید