ایکنا/ به هرطرف نگاه می کنم مادر شهید ، همسر و یا فرزند شهید بر روی مزاری نشسته است فاتحه، دعا و قرآن می خواند. گویی همین دیروز شهیدشان را آورده اند یا اصلاً هنوز جنگ تمام نشده است. در دیوار اهواز هنوز یادآور دفاع مقدس است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید