فارس/ تانک چیفتن ارتقا یافته مجهز به موتور روسی و دارای رنگ استتار ترکیبی خاکی و دیجیتالی و باز گشتن نشان دوار پرچم ایران بر روی تانک در رژه حاضر شد. این حرکت توسط مرکز شهید زرهرن نزاجا انجام شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید